Skip to main content
WIELCY MÓWILI O NIM

Jean-Jacques ANNAUD

Fotografia i elementy mechaniczne reprodukcji audiowizualnych wstrząsnęły światem artystów do tego stopnia, że wielu decydowało
się zanurzać coraz głębiej w abstrakcji. Ezoteryczność obrazów całego działu sztuki współczesnej wprawia w ekstazę coraz
bardziej malejące grono wtajemniczonych i kilku bogatych szczęśliwych spekulantów stawiających na wzięte nazwisko.Tymczasem utalentowani wielcy twórcy, mający mniej zahamowań i chętnie przekazujący swoją wizję, zaczęli malować nie to,
co widzą, ale to, co chcieliby zobaczyć. Nie to, co istnieje, ale to, czemu każą zaistnieć. Ich prace znajdują się na okładkach książek,
czasopism, komiksów, na plakatach reklamowych. To właśnie oni, rysownicy, ilustratorzy i malarze realizmu magicznego, tworzą
obrazy tego wieku, decydują o architekturze, oprawie graficznej dzieł kinematografii i telewizji.
W moim domu, w części, w której spędzam wiele godzin, wisi plakat festiwalu w Cannes z 1976 roku. Jest podpisany nazwiskiem
Siudmak.
Od lat podróżuję po świecie jego sztuki. Dzięki niemu, i wraz z nim, marzę o obrazach ze świata poza horyzontem.
Hiperrealistyczny, przekraczający rzeczywistość, intymny z nieskończonością Siudmak spokojnie panuje nad swym niezwykłym
szaleństwem. Ma boski dar materializowania swojej wyobraźni. Potrafi nas wciągnąć w swoją niezwykłą podróż.

Los Angeles, 14 lipca 1989

Od lat zgłębiam świat jego twórczości. W ten sposób łączę się z nim w jego marzeniach o obrazach ze świata za horyzontem. Hiperrealistyczny, poza rzeczywistością, intymny z nieskończonością, Siudmak ze spokojem panuje nad swoim niesamowitym szaleństwem. Posiada boski dar materializowania swojej wyobraźni. Może nas włączyć w swoją niesamowitą podróż.

Jean-Jacques Annaud
From Wikipedia, the free encyclopedia