Skip to main content

WYBRANE OBRAZY ARTYSTY

Tron

Time Wheel (1996)

Koło Czasu

Fortune (1995)

Fortune

Turandot (2010)

Turandot

Idylle (1989)

Idylla

Motionless Moment (1990)

Chwila bezruchu

Golden Rider (1998)

Złoty jeździec

Both Sides of the Soul (1989)

Podwójne oblicze duszy

Early Morning Poem (1999)

Wczesnoporanny poemat

Energy Playing with an Electron (1984)

Energia bawiąca się elektronem

Emperor (1976)

Imperator

Glory Reconstructed (1998)

Chwała odbudowana

Genesis (1980)

Genesis

Exalted Advance (1998)

Wysublimowane przesunięcie

Equestrian Statue Enigma (1998)

Tajemnica konnej statuy

Message from Past Century (1981)

Wiadomość z minionego wieku

Energy (1994)

Energia

Night Aroma (1984)

Aromat nocy

Jeanne from Afar (1996)

Joanna z gdzie indziej

Eternal Love (1985)

Wieczna Miłość

Night Bath (2002)

Nocna kąpiel

Lost Source (1989)

Zagubione źródło

Muse in front of the Heavens’ Audience (2004)

Muza przed audytorium niebios

Earth Offering Its Jewels (1980)

Ziemia ofiarująca swoje klejnoty