Skip to main content

WYBRANE RYSUNKI ARTYSTY

DUNE „Plans within Plans”

Plany w planach

DUNE „Zamyślone miasta”

DUNE „Koncert”

CHOPIN / A Walk to Infinity (2016)

CHOPIN Spacerem do nieskończoności

DUNE / Chalice of Ambrosia (2010)

DUNE Kielich ambrozji

Apocalypse II Wieluń (2008)

Apocalypse II Wieluń

CHOPIN / A Muse Playing for the Heavenly Audience (2014)

CHOPIN Muza grająca przed niebiańską publicznością

CHOPIN / Twin Echo (2021)

CHOPIN Bliźniacze echo

CHOPIN / The Song of Dreams (2012)

CHOPIN Pieśń marzeń

CHOPIN / Internal Trap (2020)

CHOPIN Wewnętrzna pułapka

CHOPIN / Divine Ribbon (2020)

CHOPIN Boska wstążka

Don Quichotte fighting the windmills

Don Kichot walczący z wiatrakami

CHOPIN / Sparks of Light (2020)

CHOPIN Iskry światła

CHOPIN / Legend of the Lake (2020)

CHOPIN Legenda jeziora

Don Quichotte souffrant (2015)

Don Kichot cierpiący

DUNE / Crystal Lady (2014)

DUNE Kryształowa Dama

DON Q (2016)

Don Kichot w otoczeniu postaci z czytanych książek

DON Q / Comedians (2016)

Don Kichot Aktorzy

DON Q / Don Quichotte charging his vision (2014)

Don Kichot atakujący swe urojenie

DON Q / The Sheeps Invasion (2014)

Don Kichot zaatakowany przez armię owiec

Autumn Tango (2013)

Jesienne tango

CHOPIN / Meeting of Two Shores (2008)

CHOPIN Spotkanie dwóch brzegów

DUNE / Banishment (2009)

DUNE Wygnani

Dune (2009)

DUNE Brama do nieskończoności

DUNE / Prophecy (2010)

DUNE Dama z pięcioma gronostajami

DUNE / Meeting in Front of the Temple (2007)

DUNE Zebranie przed świątynią

DUNE / Farewell (2010)

DUNE Pożegnanie

DUNE / Prophecy (2010)

DUNE Przepowiednia